MegaChords.com
MegaChords.com Login:  Pass:   
Sign Up Forgot Pass To Confirm
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9  
Search: 
Submit Musics Requested Songs Guitar Licks Guitar Tutorials Scales
 

Amayadori Chords

Sada Masashi

  
Home > S > > Amayadori
Rate This Music:
1
Added by Anonymous User
Name of chords -1 step down -1/2 step down +1/2 step up +1 step up To occult the chords
PIANO
Style 1 Style 2 Style 3

Learn how to play "Amayadori" with online guitar tutorial!
D                Em7          A7       D 
Sorewa mada watashiga kamisamawo shinjinakatta koro 
     G      D#�      A7 
Kugatsuno toaru mokuyoobini amega furimashite 
      G         A7       D    G 
Konna hini sutekina karega arawarenaikato 
     A7                  D 
Omotta tokoroe anataga amayadori 
      D          Em7 
Suimasenne to warau anatano egao 
    A7      D 
Totemo ririshikute 
    G        D#� 
Maebakara migini yonhonmeni 
     A7 
Mushibaga arimashite 
     G           A7 
Shikataga nainode katta bakarino 
     D       G 
Snoopy no hankachi 
    A7 
Kashite agetakedo 
                    D 
Kasano houga yokatta kashira 
 

D7   G             A7          D 
Demo sawayakasaga totemo sutekidattanode 
D7    G             A7        D 
Sokowa kurushii toki dakeno kamidanomii 
D7    G    F#m 
Moshimo moshimo 
   Em7         A7    G 
Dekiru koto deshitareba anohitoni 
    A7               D 
Mou ichido awasete choudai mase mase 
 
 
     D        Em7       A7         D 
Tokoroga jitsuni guuzen to iunowa osoroshii monode 
    G        D#� 
Kotoshino hatsunoodeni 
                 A7 
Watashino haregino suso funzukete 
        G               A7 
Ah korya mata suimasenneto warau 
     D               G 
Kuchimoto kara mushibaga kirarin 
           A7 
Yumekato omotte 
                D 
Hoppe tsunettara itakatta 
 
 
   D           Em7 
Sonna bakageta hanashiwa 
      A7           D 
Imamade kiita kotoga naito 
     G 
Mamamo anikimo 
           D#�             A7 
Shinuhodoni warai korogeru yatsura deshite 
        G 
Soredemo watashiga totsuzen 
     A7         D        G 
Kuchibeni nado tsuketa monodakara 
         A7               D 
Omae daijobukato odekoni tewo ateta 
 

   D               Em7 
Honto nara tsurete kite miro to iu 
      A7       D 
Request ni okotae shite 
     G       D#�            A7 
Gogatsuno toaru suiyoubini karewo yobimashite 
       G            A7 
Jishin tappurini shoukai shitaraba 
          D            G 
Kareno kutsushitani anaga pokari 
        A7 
Awatete osaetakedo 
        D 
Shikkari mirareta 
 

D7    G             A7        D 
Demo sawayakasaga totemo sutekidawato 
D7  G           A7           D 
Uketanode karega kiwoyokushite kyuuni 
D7    G     F#m 
Moshimo moshimo 
    Em7        A7 
Dekiru kotodeshitareba 
      G        A7              D 
Kono hitowo oyomesanni choudai mase mase 
 

     D           Em7 
Sonoato watashi kiwo ushinattetakara 
   A7          D       G 
Yoku wakaranai kedo mega sametara 
     D#� 
Souiu hanashiga sukkari 
     A7 
Dekiagatte ite 
      G 
Omedetoute iwarete 
     A7     D     G 
Mou ichido kiwo ushinatte 
     A7                    D 
Kiga tsuitara anatano udeni amayadori 
Learn how to play "Amayadori" with online video lessonsAll Contents © from Mega Chords.Com


Privacy Policy